Ställ sociala krav i offentlig upphandling

Få hjälp med att ställa sociala krav i offentlig upphandling.

CSR-kompassen riktar sig till dig som offentlig upphandlare som vill ställa sociala krav i leverantörskedjan för de varor och tjänster som din upphandlande myndighet köper in. Verktyget innehåller goda råd, fallstudier, mallar, nyttiga länkar o.s.v.

Fördelar med sociala krav i upphandling

  • Förbätta arbetsvillkor och minska miljörisker
  • Utnyttja skattemedel på ett försvarbart sätt
  • Föregå med gott exempel

Få inspiration genom andras erfarenheter

Hur har andra organiserat sitt arbete med sociala krav i upphandling? Vilka erfarenheter finns det kring uppföljningsarbetet och förbättringar?

Läs mer här.

Verktyg och mallar

Få hjälp med att ställa krav och följa upp dessa i leverantörskedjan. Läs mer här.