Print

Ambitionsnivå

Besluta om vad ni vill uppnå med sociala krav i upphandling

För att öka förutsättningarna för att ställa sociala krav i offentlig upphandling är det viktigt att det finns ett politiskt stöd för att upphandla sådana varor och tjänster som särskilt tar hänsyn till arbetsvillkoren vid produktionen.

Politisk förankring
Ni bör överväga att anta en upphandlingspolicy, och om en sådan finns kan det vara en god idé att komplettera denna med en policy för socialt ansvarsfulla inköp som särskilt fokuserar på sociala krav i upphandlingar. En sådan policy bör innehålla vilka utgångspunkter som ska gälla vid upphandlingar av varor och tjänster där sociala risker har identifierats.

Hur ser förutsättningar ut i dagsläget?
Undersök hur förutsättningarna för att arbeta med socialt ansvarstagande i era upphandlingar ser ut i dagsläget. Lyssna även på era leverantörer och för en dialog med dem. Det kan vara till hjälp att fundera över följande frågor:

Ambitionsnivå

Fokusera era insatser

Fokusera på ett antal produktgrupper som ni ställer krav i och som ni också genomför uppföljningar på. Allt eftersom kommer ni att kunna utöka produkterna som ni ställer krav på.

Även om era resurser är små finns det stora möjligheter för er att arbeta aktivt och systematiskt med sociala krav i upphandling.