Print

Fas 1: Ambitionsnivå och intern organisation

I denna fas ges råd om hur arbetet med socialt ansvarstagande kan organiseras, även rent praktiskt.

Ambitionsnivå och intern organisation

Det behöver finnas en stark intern förankring för att kunna driva frågan om socialt ansvarstagande i offentlig upphandling.  Lika viktigt är det att definiera sin ambition och planera hur socialt ansvar ska prioriteras i sitt arbete.

Tips i denna fas:

Mer bakgrundsinformation om socialt ansvarstagande i offentlig upphandling hittar du under socialt ansvarstagande i offentlig sektor.