Print

Aministrativa bestämmelser och sanktioner

Om ni väljer att använda er av uppförandekoden som krav i förfrågningsudnerlaget på era leverantörer, bör denna kompletteras med administrativa bestämmelser där ni tydliggör att ni som uppdragsgivare har rätt att genomföra kontroll och inspektioner på att leverantören lever upp till sociala krav.

Ni bör även tydliggöra vilka sanktioner som kan bli tillämpliga och att ni har rätt att häva kontraktet vid allvarliga avvikelser.