Print

Fas 3: Att ställa krav

I denna fas finns råd och information kring vilka sociala krav du kan ställa i en upphandling, samt hur sociala krav kan formuleras i ett förfrågningsunderlag.

De sociala krav som ofta brukar efterfrågas i offentlig upphandling handlar om ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention, nationell lagstiftning (för minimilöner och övertidsarbete) och grundläggande miljökrav samt hälso- och säkerhetskrav.

Observera att det handlar om att leverantörerna ska kunna uppvisa rutiner för säkerställa att man arbetar med ständiga förbättringar för att uppfylla ovan nämnda konventioner och lagar.

Fyra tips i denna fas:

Att ställa krav