Print

Beslutsunderlag

Ett beslutsunderlag kan vara kort och överordnat, men ska ge en översikt över vad organisationen förpliktar sig till.

Beslutsunderlaget innehåller förslag till vad som organisationen ska göra inom området för socialt ansvarstagande, en kort bakgrund till frågeställningarna samt kort om vad organisationen åtar sig att göra.

Förslag till beslutsunderlag hittar du här.