Print

Definition

Upphandlingslagstiftningen talar om att man i en upphandling kan ta ”sociala hänsyn”. Detta begrepp ska dock ges en vid tolkning.

Såväl åtgärder som syftar till att uppnå sociala mål som exempelvis att bekämpa arbetslöshet, och även krav som syftar till att säkerställa rimliga arbetsvillkor, kan innefattas i begreppet social ansvarsfull upphandling. 

Observera att CSR-kompassen syftar till att hjälpa offentliga inköpare att ställa och följa upp krav på rimliga arbetsvillkor i leverantörskedjan genom hela upphandlingsprocessen.

Läs mer om tolkningen av social responsible public procurement (SRPP) i kommissionens vägledning