Print

Dialog med leverantörer

Att föra en dialog med leverantörer och potentiella anbudsgivare är av betydelse för att kunna kommunicera ut vilka krav ni kommer att ställa i era upphandlingar.

Seminarium/workshop

En god idé för att förankra arbetet ni gör med socialt ansvarstagande till näringslivet är att anordna ett seminarium eller worshop där leverantörer och branschorganisationer är inbjudna att delta. Syftet är att informera om de krav ni har för avsikt att ställa samt informera era leverantörer om hur ni kommer att genomföra uppföljningen och hur leverantörerna kan säkerställa att de lever upp till era krav.

Även om det först och främst är leverantörer och branschorganisationer som bjuds in till att delta vid sådana seminarier/workshops är det också att bra tillfälle för kompetensutveckling hos medarbetare, politiker, kommuninvånare, intresseorganisationer och övriga intressenter.