Print

Extern kommunikation

Extern kommunikation är fördelaktigt såväl för att informera omvärlden om vad ni arbetar med, som vad ni kräver av era leverantörer med hänsyn till socialt ansvarstagande.

Extern kommunikation kan få betydelsefulla effekter för din organisation:

Kommunikation förpliktar!
Tänk på att en extern kommunikation innebär en förpliktelse till vidare arbete med frågorna. Målen som ni sätter är också ett sätt att förstärka förankringen av socialt ansvarstagande i verksamheten.

Externa kommunikationskanaler

Externt kan ert arbete med socialt ansvarstagande kommuniceras genom nationella och lokala medier för att dra uppmärksamhet kring era aktiviteter med mänskliga rättigheter.

För att få socialt ansvarstagande att integreras in i verksamheten är det bra att inkludera kommunikation om detta i redan existerande processer och kanaler, Det är också en god idé att behandla socialt ansvarstagande som ett tema på er hemsida. Exempelvis kan ni uppmärksamma er uppförandekod, policy eller liknande. Även i övriga rapporter som den upphandlande myndigheten publicerat bör socialt ansvarstagande omfattas, som i en hållbarhetsredovisning exempelvis.

Extern  kommunikation