Print

Fas 4: Uppföljning

Här får du råd om hur de sociala krav som ni har ställt bör följas upp. Fokus ligger på att ni bör ha en systematisk uppföljning genom en process som är tydlig för leverantören.

Uppföljning av sociala krav är viktigt och nödvändigt på flera plan. Dels skapar uppföljning trovärdighet för er organisation genom att de krav och villkor som ställts faktiskt också kontrolleras och följs upp. Dels riskerar ni att strida mot likabehandlingsprincipen och snedvrida konkurrensen om ingen uppföljning genomförs genom att företag som kanske inte uppfyller de krav som ställs ändå kan konkurrera om ett kontrakt.

Uppföljning

Tips i denna fas: