Print

Fas 6: Kommunikation och rapportering

Det är viktigt att även kommunicera ut det arbete och den insats som man gör med socialt ansvarstagande i sina inköp. Kommunikationen kan yttra sig på många olika sätt men bygger på att synliggöra att man arbetar med hållbar utveckling genom upphandlingarna.

Det finns många fördelar med att kommunicera ut det arbete som man gör för socialt ansvarstagande. Särskilt invånarna i den enskilda kommunen eller regionen har nytta av att få information, men den verkar även som inspiration och ett gott exempel för andra upphandlande myndigheter. 

Det ger dessutom en förutsebarhet för leverantörer om vilka sociala krav som man ställer i upphandlingar och verkar som en morot för företag att arbeta med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan. Det ska löna sig även som leverantör till offentlig sektor att arbeta med dessa frågor.

Tre tips i denna fas:

Kommunikation och rapportering