Print

Fas 5: Förbättringsarbete och sanktionering

Efter att en uppföljning har genomförts är det viktigt att ni har en systematisk och strukturerad hantering av de avvikelser som eventuellt uppkommit.

Inom ramen för offentlig upphandling finns det vissa begränsningar för hur ni som upphandlande myndighet kan samverka med leverantörer för att åstadkomma förbättringar.

Exempelvis har inte offentliga upphandlare lika stor frihet som privata företag att samarbeta och samverka genom att satsa på utbildning och kompetensutveckling hos leverantören, eller bidra till förbättringar på andra sätt som inte är direkt kopplat till föremålet för upphandling. Detta skulle kunna anses strida mot principen om proportionalitet. Däremot finns det andra åtgärder som kan vidtas för att åtgärda brister.

Förbättringsarbete och sanktionering

Fyra tips i denna fas: