Print

Förklaringstext till frågeformulär

Förklaringstexten till frågeformuläret beskriver vad som avses i frågorna i frågeformuläret och hur leverantören förväntas svara på dem.

Denna förklaringstext till frågeformuläret har tagits fram på uppdrag av SKL. Förklaringstexten ska finnas tillgängligt för leverantören redan i förfrågningsunderlaget. På så sätt kan leverantörerna informeras om vilka sociala krav som leverantören förväntas leva upp till. 

Förklaringstexten till frågeformuläret hittar du här.

Förklaringstexten finns även tillgänglig på engelska.