Print

Frågeformulär

Frågeformuläret ska användas vid uppföljning av sociala krav.

Detta frågeformulär har tagits fram på uppdrag av SKL. Frågeformuläret bör finnas tillgängligt för leverantören i förfrågningsunderlaget för att det ska vara tydligt och transparent hur uppföljningen ska gå till. Leverantören ombeds fylla i frågeformuläret och skicka in detta till den upphandlande myndigheten inom exempelvis tre månader.

Frågeformuläret hittar du här.

Frågeformuläret finns även tillgängligt på engelska.