Print

Generell information om risker

Vidare information om risker hittar du på CSR-kompassen för privat sektor.

Den landspecifika informationen kan användas för att identifiera risker med produktion i vissa länder och regioner och kan hjälpa till med att identifiera när det är relevant att ställa sociala krav och att en detaljerad uppföljning bör ske. Däremot är det inte tillåtet inom offentlig upphandling att diskriminera något företag som har produktion i dessa länder.