Print

Handlingsplan

En handlingsplan bör utvecklas till att följa med upphandlingspolicyn. Handlingsplanen bör förklara hur socialt ansvarstagande ska se ut i just er organisation och hur ni har tänkt att arbete med frågan.

Handlingsplanen innehåller information om vad socialt ansvarstagande innebär samt beskriver de metoder som man kommer att använda sig av för att genomföra arbetet i praxis. Dessa metoder omfattar:

Förslag till handlingsplan hittar du här.