Print

Hjälp till leverantörer

Det finns en rad olika initiativ som leverantörer kan använda sig av för att få hjälp med frågor som rör socialt ansvarstagande i leverantörskedjan.

Håll en ständig dialog med era leverantörer för att informera om vilka sociala krav ni ställer upphandling samt hur ni kommer att genomföra uppföljningen.

CSR-kompassen för näringslivet

Här finns information till företag om hur man bör arbeta med socialt ansvartagande i sin leverantörskedja. Här finns även information om olika branschinitiativ som finns i olika branscher som företag kan vända sig till för att få vägledning. Läs mer här.

Dialog med leverantörer

En bra hjälp till era leverantörer är också att genomföra seminarier/workshops eller likande, där man ger tydlig information om vilka krav man ställer och hur uppföljningen sker och hur avvikelser ska hanteras. Läs mer om detta i fas 3.

Hjälp till leverantörer