Print

Implementeringsplan

En implementeringsplan fokuserar på att genomföra arbetet i praktiken.

Implementeringsplanen innehåller konkret information om hur ni ska organisera arbetet med socialt ansvarstagande i praktiken.

Förslag till implementeringsplan hittar du här.