Print

Informera om resultatet av uppföljningen

Informera leverantören

Leverantören bör naturligtvis informeras om resultatet av uppföljningen. Lever leverantören upp till kraven som ställdes? Om avvikelser konstaterades, i vilken omfattning? I de fall avvikelser har upptäckts ska dessa ingå i en handlingsplan för åtgärder för förbättringar. Handlar det om grov avvikelser kan det ligga till grund för hävning av kontraktet med leverantören. Läs mer om förbättringar nedan.

Informera egna medarbetare

Det är en bra idé att samala medarbetare som direkt eller indirekt arbetar med socialt ansvarstagande för att informera dem om uppföljningsresultatet. Socialt ansvarstagande är för många ett tämligen nytt område, och det finns därför behov av erfarenhetsutbyte och möjligheter att diskutera uppföljningen som ett steg i kompetensutvecklingen.

Medarbetarna bör också informeras om hur verksamheten kommer att gå vidare med de avvikelser som har upptäckts.