Print

Intern kommunikation

Intern kommunikation 

En god intern kommunikation kan säkerställa att alla inom den egna organisationen vet vilka förpliktelser som ni har åtagit er, vilket kan leda till att engagemanget och kompetensen kring socialt ansvarstagande ökar. Även detta kommer att bidra till en bredare förankring i organisationen.

En god intern kommunikation bidrar till:

Interna kommunikationskanaler

Använd era existerade kanaler där detta är möjligt. På så sätt ökar du chanserna att detta uppmärksammas av medarbetarna. Intranät, hemsidor, möten, interna rapporter kan vara olika kanaler att sprida budskapet internt.

Ni kan använda följande punkter för att inspireras till vad som är viktigt för era medarbetare:

  • Har ni nått våra mål?
  • Vilka målsättningar ska vi ha inom kommande tidsperiod?
  • Vilka lärdomar har vi fått?
  • Hur har vi satsat på intern utbildning och kompetenshöjning?