Print

Kommissionens vägledning

Den europeiska kommissionen har under 2010 publicerat en väglening för hur man kan ta sociala hänsyn i offentlig upphandling.

Vägledningen "Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling" definierar bl.a. socialt ansvarsfull upphandling och ger exempel på vilka aspekter som kan bli aktuella.

Kommissionens vägledning