Print

Fas 2: Planering och riskvärdering

I denna fas får du råd om hur du integrerar socialt ansvarstagande redan i planeringsfasen i en upphandling samt hur du kan göra en riskanalys på de varor och tjänster som du avser att upphandla.

Ett första steg kan vara att göra en övergripande riskanalys över alla varor och tjänster som upphandlas för att få fram vilka man prioriterar att ställa sociala krav på. Utifrån resursskäl, och för att lära, kan man börja med ett visst antal varugrupper (även om en riskanalys har identifierat flera varor som riskgrupper), gärna med en tidsplan över när de övriga riskvarugrupperna ska inkluderas.

Socialt ansvarstagande bör beaktas redan i planeringsfasen av en upphandling. Det är i denna fas som det finns störst utrymme att undersöka om det finns ett behov av att ställa sociala krav. Att fundera på sådana krav först senare i upphandlingsprocessen kan innebära ökade kostnader – och eventuellt tidsramar – för upphandlingen. Från en social synpunkt bör man analysera om det är ett inköp där det finns en viss risk för att brott begås mot mänskliga rättigheter i arbetslivet i leverantörskedjan. Om analysen visar att det finns en sådan risk bör sociala krav inkluderas i kontraktet för att förhindra detta.

Planering och riskvärdering
Fyra tips i denna fas: