Print

Särskilda kontraktsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor kan användas som krav i en upphandling. Om ni väljer att använda uppförandekoden som ett internt styrdokument för vilka förväntningar ni har på era leverantörer, kan dessa formuleringar användas som krav i förfrågningsunderlagen. 

Kravformuleringen kopplar till CSR-kompassens rekommendationer om uppföljning och innehåller krav på att leverantören ska använda sig av CSR-kompassens frågeformulär som egenrapportering om att de lever upp till sociala krav.  

Särskilda kontraktsvillkor som kan användas direkt

i förfrågningsunderlaget hittar ni här.