Print

Skillnader offentlig sektor - privat näringsliv

Det finns ett par element som gör att socialt ansvarstagande måste hanteras på ett annorlunda sätt av offentlig sektor än det privata näringslivet, även om frågeställningarna är desamma.

Det handlar främst om att den offentliga sektorn är bunden av ett annat regelverk, och måste säkerställa att de krav som man ställer är förenliga med detta. I realiteten påverkar detta:

Upphandlingsprocessen kan därmed variera stort mellan privat och offentlig sektor. Detta kommer även att reflekteras i sättet som verksamheten implementerar socialt ansvarstagande i sina inköp.