Print

Uppförandekod

Uppförandekoden tydliggör vilka grundläggande sociala krav som ni förväntar er att era leverantörer lever upp till.

Ni kan välja att använda uppförandekoden på två sätt:

Uppförandekoden hittar ni här.