Print

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram sociala krav på ett antal produktområden.

Upphandlingsmyndigheten arbetar för att bidra till en hållbar utveckling genom att stödja upphandlare att ställa rätt sorts miljö- och sociala krav i upphandling. Dessa kriterier har utvecklats i en omfattande kvalitetssäkrad process där viktiga intressenter i både privat och offentlig sektor har deltagit.