Print

Upphandlingsprocessen

Att ställa sociala krav i en upphandling, handlar om att säkerställa att produkter och varor som levereras under kontraktsperioden, har producerats under acceptabla förhållanden.

Med utgångspunkt från upphandlingsprocessen rekommenderar CSR-kompassen en process i sex olika faser. Man behöver inte följa processen kronologiskt eller genomgå alla faser i processen. Anpassa istället innehållet så att det passar arbetet i er organisation.

Illustrationen visar värderingarna som bör tas i de olika faserna i själva upphadnlingsprocessen när sociala krav ställs. Du kan läsa mer om de olika stegen här till vänster.

Upphandlingsprocessen