Print

Vad innebär CSR?

Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företagens arbete med att integrera sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet. Det finns många olika beteckningar för att egentligen beskriva samma sak.

I CSR-kompassen avses företagens sociala ansvar i leverantörskedjan.