Print

Verifiering av krav

Ett verifikat är ett bevis på att en produkt eller tjänst lever upp till de krav ni har ställt i upphandlingen.

Tredjepartsceritfiering eller egenrapportering

Antingen ska leverantören bevisa att denne lever upp till de krav ni har ställt i upphandlingen genom ett tredjepartscertifikat, eller genom att fylla i ett egenrapporteringschema som ni hittar i steg 4.

Tredjepartscertifiering
Med en tredjepartscertifiering verifierar en tredje part att en produkt eller tjänst uppfyller kriterierna för cerifiering. En tredjepartscertifiering behöver alltså inte granskas av er som uppdragsgivare. Exempel på sådana certifieringar är Fairtrade, Utz Certified, Rainforest Alliance och TCO certified.

Det finns många olika certifieringar på marknaden och det kan vara svårt att veta vad de olika certifierngar innebär. Difi har påbörjat en kartläggning av olika certifierngssystem. Syftet med kartläggningen är att hjälpa dig som upphandlare att kunna bedöma om certifieringen som leverantören har verifierar era krav.  

Det är viktigt att var uppmärksam på att en certifiering  som regel endast gäller ett led i produktionen, I komplicerade leverantörskedjor betyder detta att det kan vara många produktionsenheter som inte täcks av certifieringen. Bomullskläder med märker Fairtrade, t.ex., refererar certifieringen tilll själva bomullen som råvara, men omfattar inte beredningen som vävning, färgning och sömnad. Tredjepartscertifieringar är likväl positiva för att demonstrera åtgärder i leverantörskedjan.

Egenrapportering
Leverantörer som inte har något tredjepartscertifikat att verifiera att de lever upp till de sociala kraven ni ställt i upphandling, ska visa vilka rutiner företaget har för att arbeta med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan. Detta görs genom att fylla i det egenrapporteringsschema (frågeformulär) som du hittar i steg 4. Som uppdragsgivare bör du, i förfrågningsunderlaget, ange tidsramar för när leverantören ska rapportera kring detta, samt även ange att detta ska ske utan anmodan.