Print

Verktyg och mallar

Dessa mallar har utvecklats för att hjälpa er att integrera socialt ansvarstagande i verksamheten. I enkla punkter finner ni förslag på text, baserat på goda exempel i olika verksamheter. Vi rekommenderar att mallarna används på ett sätt som fungerar bäst hos den egna organisationen!

Verktygen och mallarna är kopplade till de olika delarna i upphandlingsprocessen.

Verktyg och mallar